Betalingsbetingelser

Med mindre andet er angivet, skal opholdet betales med det fulde beløb (100%) ved afrejse.

Depositum

Hotel Christian IV forbeholder sig ret til at opkræve depositum på 25% af bestillingssummen ved reservationer i sommersæsonen, på helligdage og ved større gruppereservationer. Depositum senest 30 dage inden ankomst ellers som angivet specifik i reservationsbekræftelsen. Indbetales depositum ikke rettidigt, overgår den fulde råderet over reservationen til Hotel Christian IV.

Online booking

Ved online booking her på siden skal opholdet garanteres med et kreditkort. Verificering af kortet foretages via Teller. Verificeringen af kortet kan resultere i, at et beløb bliver reserveret på kortet. Penge vil ikke blive trukket inden ankomst med mindre tydeligt angivet.

Ved forudbetalte ikke-refunderbare reservationer trækkes det fulde beløb mellem reservationstidspunktet og ankomstdatoen. Det er ikke muligt at lave ændringer efterfølgende. Der ydes ingen refusion i forbindelse med annullerede eller forkortede ophold.

Ændrings- og afbestillingsbetingelser

Ændring og afbestilling af individuelle fleksible reservationer skal ske skriftligt pr. e-mail til reception(at)hotelchristianiv.dk senest 24 timer inden ankomst (kl. 14). Alternativt ved at klikke på linket i online booking-bekræftelsen. Ikke-refunderbare reservationer er undtaget og kan ikke ændres eller refunderes.

Overskrides afbestillingsfristen, eller ved udeblivelse, betales for den første nats bestilte ydelser. Ved udeblivelse annulleres reservationen automatisk.

Afbestilling af gruppereservationer

Ved afbestilling eller reduktion af en gruppereservation gælder særlige betingelser. Læs derfor de særskilte betingelser i den bekræftelse du modtog ved reservationstidspunktet. Alle afbestillinger og reduktioner i antal personer og dage skal ske skriftligt. 

Force majeure

Såfremt opholdet forhindres pga. force majeure (naturkatastrofer, strejke, krigshandlinger, optøjer og lignende), er Hotel Christian IV ikke erstatningspligtig for afbrudte eller ikke gennemførte ophold.

Ved tvivlsspørgsmål henvises til hotel- og restaurationsbranchens generelle forretningsbetingelser.

 

Muligheder for at klage

Det er vigtig for os at du er tilfreds. Er der opstået et problem og har du behov for at klage over din bestilling bedes du henvende dig direkte til os på reception(a)hotelchristianiv.dk. Såfremt du ikke er tilfreds med den løsning vi er kommet med henviser vi til Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme på www.hrt-ankenaevn.dk.