Et ophold med grøn samvittighed.

På Hotel Christian IV ønsker vi at gøre en aktiv indsats for at mindske vores belastning på miljøet, så vores gæster kan overnatte hos os med god samvittighed. Vi udviser respekt for miljøet, og opfordrer samtidigt vores gæster, leverandører og ikke mindst medarbejdere til det samme. Vores indsats har resulteret i, at vi er blevet Green Key certificeret, hvilket forpligter os til at leve op til Green Key's skrappe miljøkrav. Envidere har vi skarpt fokus på FN's 17 verdensmål. 
Vi arbejder hver dag på at sikre, at den daglige drift sker med mindre påvirkning af miljøet end dagen før. Vi har især fokus på at varme-, vand- og elforbrug begrænses mest muligt, uden det er til gene for vores gæster.

           

Samtlige af vores værelser har vandsparefunktion på bruse- og håndvaskarmaturer. Desuden skiftes vores toiletter løbende til lavskylstoiletter. Vores varme kommer fra fjernvarme. Der er installeret elektronisk fjernvarmeregulator med vejrkompensering, således at varmen justeres efter udetemperatur efter en fastsat varmekurve.
Vi er certificeret som indkøber af 100 % grøn energi (vindenergi). Over 90% af vores belysning er udskiftet til lav-energi pærer og vi skifter løbende til LED belysning med endnu lavere energiforbrug.

            

Som hotelvirksomhed er det vores mål at være blandt de bedste hoteller i vores kategori, hvor gæsterne føler sig hjemme, fordi kvalitet, service, indretning, miljø og atmosfære er en gennemtænkt helhed. Vi vil til enhver tid som minimum opfylde de kriterier, der er fastlagt for at kunne fastholde Den Grønne Nøgle (DGN). Vi stræber også med vores indkøb efter at 1) at reducere ressourceforbruget, 2) undgå unødigt spild og ressourceanvendelse. Vores indkøbspolitik skal i videst muligt omfang understøtte opfyldelsen af de to formål, således at vores indkøb gøres på en forsvarlig måde, hvor miljøbelastningen minimeres og bæredygtig produktion fremmes.

       

Det giver god mening at affaldssortere, så det der kan genanvendes bliver det og så resten bliver nedbrudt på den mest miljøvenlige måde. Vi sorterer batterier, metal, lyskilder samt elektronisk affald som afleveres på genbrugsstation. Glas og flasker sorteres i særskilte beholdere og afhentes til genanvendelse. Både hårdt og blødt plastikemballage indsamles og genanvendes. Pap og papir sorteres separat og sendes til genanvendelse og alle pantflasker returneres. Desuden indsamler vi alle vores blæk- og tonerprodukter til genanvendelse.